Sverker Sörlin

Sverker Sörlin, född 1956, är idéhistoriker och professor i miljöhistoria, knuten till Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är också författare till en rad böcker inom främst idéhistoria och han fick 2004 Augustpriset för Världens ordning och Mörkret i människan. Europas idéhistoria 1492–1918.

2009 gav han ut en biografi över Charles Darwin, Den blinde skaparen, där han skildrade hur den store vetenskapsmannen arbetade, lika mycket som vad han åstadkom.

En gång hade Sverker Sörlin tänkt att bli skidåkare, men han valde universitetet. Vintern 2011 fördes de två spåren samman igen i boken Kroppens geni – Marit, Petter och skidåkning som lidelse. Det är en bok i tre skikt. Det första är ett reportage från Tröndelag i Norge om Marit Björgen och Petter Northug, världens just nu främsta skidåkare. Det andra är skidåkningens historia och filosofi och det tredje är Sverker Sörlins egen skidmemoar. Det är en mycket säregen blandning.

2014 utkom Rädslan för svaghet.

Våren 2017 är han aktuell med Antropocen, en essä om människans tidsålder.

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.