Salomon Schulman

Salomon Schulman är barnpsykiater i Lund och översättare av jiddischlitteratur.

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.