Salomon Schulman, Mose Apelblat

Käre Moyshe! Käre Shloyme! Brev i skuggan av döden

Två svenska judar, den ene uppväxt i Malmö, den andre i Kristianstad, båda präglade av den dödens skugga som deras föräldrar bar med sig från upplevelserna under Förintelsen, försöker i en brevväxling förstå vad detta arv inneburit för dem.

Salomon Schulman revolterade som ung starkt mot nästan allt vad judiskt liv var, men har i vuxen ålder återvänt, framför allt till den jiddischkultur hans föräldrar var en självklar del av. Mose Apelblat, uppväxt i en ortodox familj, har förblivit traditionen, om inte den starka tron, mer trogen. I breven diskuterar de judisk identitet, antisemitism och inställningen till Israel. Deras berättelse lyser upp en mörk plats i den svenska samtidshistorien och fogar in sig i raden av uppväxtskildringar av, bland andra, Leif Zern, Göran Rosenberg och Kenneth Hermele.

Salomon Schulman

Salomon Schulman

Salomon Schulman är barnpsykiater i Lund och översättare av jiddischlitteratur.

Läs mer

Mose Apelblat

Mose Apelblat

Mose Apelblat är journalist och f.d. tjänsteman vid EU-kommissionen i Bryssel.

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.