Salomon Schulman, Mose Apelblat

Käre Moyshe! Käre Shloyme! Brev i skuggan av döden

Två svenska judar, den ene uppväxt i Malmö, den andre i Kristianstad, båda präglade av den dödens skugga som deras föräldrar bar med sig från upplevelserna under Förintelsen, försöker i en brevväxling förstå vad detta arv inneburit för dem.

Salomon Schulman revolterade som ung starkt mot nästan allt vad judiskt liv var, men har i vuxen ålder återvänt, framför allt till den jiddischkultur hans föräldrar var en självklar del av. Mose Apelblat, uppväxt i en ortodox familj, har förblivit traditionen, om inte den starka tron, mer trogen. I breven diskuterar de judisk identitet, antisemitism och inställningen till Israel. Deras berättelse lyser upp en mörk plats i den svenska samtidshistorien och fogar in sig i raden av uppväxtskildringar av, bland andra, Leif Zern, Göran Rosenberg och Kenneth Hermele.

Kalendarium

Visa alla händelser

27 mars

Salomon Schulman gästar Laholm bokhandel

Salomon Schulman gästar Laholm bokhandel.

Salomon Schulman

Salomon Schulman

Salomon Schulman är barnpsykiater i Lund och översättare av jiddischlitteratur.

Läs mer

Mose Apelblat

Mose Apelblat

Mose Apelblat är journalist och f.d. tjänsteman vid EU-kommissionen i Bryssel.

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.