• Översättning: Niclas Hval
  • Inbunden
  • ISBN: 9789187347023
  • Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
  • Utkom: mars 2013
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Marlene van Niekerk

Memorandum – En berättelse med bilder

J.F. Wiid är en alldeles vanlig tjänsteman, anställd av Kapstadens parkförvaltning. Natten innan han ska opereras för en livs­hotande cancer rekonstruerar han för sig själv en konversation han avlyssnat några år tidigare, på samma avdelning. Den gjorde ett avgörande intryck på honom, men han förstod den inte. Samtalet mellan medpatienterna X och Y var fyllt av märkliga referenser till för Wiid okända begrepp inom filosofi, konst och ornitologi. Med hjälp av sina anteckningar och en vänlig bibliote­karie lyckas Wiid bringa ordning i det nattliga samtalet. Och hans memorandum formas till en berättelse om konsten att skiljas från livet med värdighet.

Marlene van Niekerks stora roman Agaat var en av 2012 års litterära sensationer. Kritiken utropade henne samstämmigt till en författare i världsklass, läsarna kvitterade med att strömma till i tusental.

Marlene van Niekerk

Marlene van Niekerk

Marlene van Niekerk är född 1954 nära Caledon i Sydafrika. Under några år på sjuttiotalet bodde hon i Tyskland och Holland men återvände sedan till hemlandet. Hon undervisar i kreativt skrivande på universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Agaat är hennes andra roman, den första att översättas till svenska. Den kom ut på originalspråket 2004 och på engelska…

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.