• Översättning: Gunnar D. Hansson, Ildikó Márky
  • Inbunden
  • ISBN: 9789176810033
  • Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
  • Utkom: september 2015
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Péter Esterházy

Markus-versionen

Markus-versionen utspelar sig på den ungerska landsbygden under 1950-talets första år. Två pojkar, som är halvbröder, försöker under familjens deportation förstå varför vissa fördrivs och andra inte. Vem bär skulden till de politiska och mänskliga grym­heterna? Och är Gud själv oskyldig till allt detta? Den äldre av de två bröderna försöker bringa ett sammanhang i den rådande oordningen genom att i ett skrivhäfte kopiera och formulera om Markusevangeliets ord. Berättelsen blir en vanmäktig bön och besvärjelse över Guds tystnad och livets katastrofer.

Péter Esterházy föddes 1950 i Budapest. Esterházy har genom en rad romaner som alla karakteriseras av en otrolig språklig vitalitet intagit positionen som en av Europas främsta författare och var en given Nobel­priskandidat. Markus-versionen bygger på hans familjs öden.

Péter Esterházy

Péter Esterházy

Péter Esterházy är föddes 1950 i Budapest. Familjen Esterházy hade under flera århundraden stor betydelse för landets öde, hans farfar var till exempel den siste ungerske regeringschefen i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Efter andra världskriget förlorade familjen allt, ägodelar och inflytande. Péter Esterházy intog genom en rad romaner som alla karakteriseras av en otrolig språklig vitalitet…

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.