• Översättning: Ervin Rosenberg, Ildikó Márky
  • Inbunden
  • ISBN: 978918584929
  • Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
  • Utkom: september 2010
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Péter Esterházy

Ingen konst

Efter att i den magnifika boken Harmonia Cælestis (på svenska 2004) ha berättat om sin far är det nu modern som Péter Esterházy vill återkalla till livet. I en berättarström, vars intensitet söker sin like, berättar han om sitt och moderns gemensamma femtiotal. Det var en tid då den ungerska kommunistdiktaturen var som hårdast och den ungerska fotbollen stod som högst, en paradox som Esterházy gör till ledmotiv i sin roman. På moderns dödsbädd tar till exempel berättaren/sonen sista chansen att förklara offsideregeln för henne men innan dess har hon berättat för honom att det bara var hennes unika kontakter med dåtidens fotbollsstjärnor – Puskás! – som familjen klarade sig undan deportation. Ingen konst fick när den kom ut i Tyskland i fjol utmärkelsen ”Årets fotbollsbok”. Juryn bestod av sportjournalister.

Péter Esterházy

Péter Esterházy

Péter Esterházy är föddes 1950 i Budapest. Familjen Esterházy hade under flera århundraden stor betydelse för landets öde, hans farfar var till exempel den siste ungerske regeringschefen i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Efter andra världskriget förlorade familjen allt, ägodelar och inflytande. Péter Esterházy intog genom en rad romaner som alla karakteriseras av en otrolig språklig vitalitet…

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.