Lizzie Doron

Lizzie Doron är född 1953 och en av Israels mest uppmärksammade författare. Hon lever i Tel Aviv med sin familj, en stad som hon tillfälligt lämnade som 18-åring för livet på en kibbutz.

Varför kom du inte före kriget? är den första boken i en självbiografisk trilogi och handlar om relationen till hennes mamma. Boken läses i alla israeliska skolor och har tilldelats såväl inhemska som internationella priser.

Våren 2012 gav vi ut boken hon skrivit om sin far, Min mors tystnad.

Lizzie Doron har varit journalist men är nu författare på heltid. Hon är även aktiv i den israeliska fredsrörelsen.

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.