• Översättning: Anna Gustafsson Chen, Fredrik Fällman, Jerker Hellström, Perry Johansson, Gunnel Nornholm, Perry Svensson
  • Inbunden
  • ISBN: 9789185849550
  • Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
  • Utkom: november 2011
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Liu Xiaobo

Jag har inga fiender, jag hyser inget hat – Valda texter och dikter

I december 2008 undertecknade Liu Xiaobo tillsammans med ett hundratal andra kinesiska intellektuella Charta 08, ett politiskt manifest för ökad demokrati. Då hade han varit känd sen länge som en av de främsta regimkritikerna. Kort efter undertecknandet blev han arresterad. Den 25 december 2009 dömdes Liu till elva års fängelse för »uppvigling till omstörtande verksamhet«. Nu sitter han isolerad i fängelse i nordöstra Kina.

2010 tilldelades Liu Nobels fredspris »för sin långa och våldsfria kamp för centrala mänskliga rättigheter i Kina«, och nu publiceras för första gången de texter och dikter av honom som spelat en stor roll för den intellektuella oppositionen i Kina. Det handlar om litteratur och politik, om civilsamhället och de nya sociala medierna, om Kinas bönder och ledningens blinda nationalism. Liu har jämfört med Nelson Mandela och Andrej Sacharov. Skillnaden är att vi hittills vetat så lite om honom. Nu vet vi snart mer.

Liu Xiaobo föddes i Changchun i nordöstra Kina 1955. Under kulturrevolutionen var familjen förvisad till Inre Mongolitet. Liu blev doktor i litteraturhistoria 1988, men förlorade sin tjänst efter händelserna på himmelska Fridens torg 1989, där han spelade en viktig roll.

»Liu Xiaobos Jag har inga fiender, jag hyser inget hat är en samling texter som förklarar varför Kinas statsledning fruktar fjolårets fredspristagare. Det är personligt, sorgligt och respektingivande.« (Svenska Dagbladet)

Liu Xiaobo

Liu Xiaobo

Liu Xiaobo föddes i Changchun i nordöstra Kina 1955. Under kulturrevolutionen var familjen förvisad till Inre Mongolitet. Liu blev doktor i litteraturhistoria 1988, men förlorade sin tjänst efter händelserna på Himmelska fridens torg 1989, där han spelade en viktig roll.

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.