Fyra årstider av Gunnar Brusewitz
  • Inbunden
  • ISBN: 9789127173620
  • Omslag: Lukas Möllersten
  • Utkom: juni 2022
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto
  • Recensionsdag: 2022-06-15

Gunnar Brusewitz

Fyra årstider: Blad ur naturens kalender

Årstidernas växlingar upphör aldrig att förundra. Kanske särskilt mycket så för oss nordbor, som får ta del av de olika årstidernas så särpräglade temperament.

I sina folkkära årstidsböcker, här samlade i en volym, skildrar Gunnar Brusewitz hela året i den svenska naturen, med utgångspunkt i det uppländska kulturlandskapet där han bodde och verkade. Samtidigt förmedlar han en annan bild, med en tidig appell för ekologisk mångfald och skydd för hotade djur- och naturarter. Han är bekymrad över hänsynslös skogsskövling, ett odlingslandskap som inte längre vårdas och ett vattenstånd som drastiskt stiger.

”Vad händer med naturen?” var en återkom­mande fråga som Brusewitz ställde sig redan på sextiotalet när årstidsböckerna först gavs ut.

Pressansvarig: Ami Mörén, 0727054395, ami.moren@nok.se

Gunnar Brusewitz

Gunnar Brusewitz

Gunnar Brusewitz (1924–2004) var kanske mest känd som bildkonstnär, men var lika mycket en naturskildrare i ord. Han gav ut ett stort antal böcker och nu finns två av hans mest klassiska tillgängliga på nytt; redo att möta en ny läsekrets.

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.