• Översättning: Ervin Rosenberg
  • Inbunden
  • ISBN: 9789185849833
  • Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
  • Utkom: september 2012
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Imre Kertész

Från Budapest till Berlin – En dagbok

Den första noteringen, den 18 mars 2001: »Vad är det fråga om? Uttryckt i några få ord: ett säreget makt­övertagande har tagit sin början.« Det Imre Kertész såg redan då, ser hela världen nu: den framväxande ungerska nynationalismen och i spåren av den, en pånyttfödd antisemitism. Samtidigt som han noterar detta, som till sist får honom att lämna hemstaden Buda­pest och för gott slå sig ner i Berlin, beskriver Kertész i dagboken arbetet med den nya romanen (som blev Likvidation) och sin alltmer vacklande hälsa. Men också lycka och framgång: »12 oktober 2002. Jag måste tolka Nobelpriset på något sätt. Jag tror att Svenska Akademiens beslut vittnar om ett stort mod.«

Den nya boken ansluter i stil och innehåll till de essäistiska böckerna GalärdagbokEn annan och självbiografin Dossier K, som beskrivits som helt centrala för förståelsen av Kertész författarskap.

»Från Budapest till Berlin är genom sin oförställt mänskliga och öppet redovisade smärta och djupgående existentiella tvivel, genom sin intellektuellt benhårda konsekvens i resonemangen och moraliska hållning – Imre Kertész resning och orubblighet – en av säsongens absolut viktigaste och mest oumbärliga böcker.« (Crister Enander, Tidningen Kulturen)

Imre Kertész

Imre Kertész

Imre Kertész föddes i en sekulariserad judisk familj i Budapest 1929. Som 14-åring deporterades han våren 1944 till Auschwitz men överfördes efter selektionen till Buchenwald och sen vidare till ett arbetsläger. Våren 1945 befriades han när de allierade nådde Buchenwald och han återvände till Budapest. Efter att ha avslutat skolan arbetade han en kort tid…

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.