• Inbunden
  • ISBN: 9789176810101
  • Omslag: Cilla Nilsson Sjöblom
  • Utkom: mars 2016
  • Pressmaterial:
  • Omslag
  • Författarfoto

Per Molander

Allt är vågor – Virginia Woolf och den moderna fysiken

När Virginia Woolf 1931 gav ut romanen Vågorna ifrågasatte hon den existerande (litterära) ordningen lika starkt som Albert Einstein den klassiska fysiken med sin relativitetsteori, publicerad något decennium tidigare.

»Parallellerna mellan litteraturens och natur­vetenskapens bruk av metaforer är många och långt ifrån triviala«, skriver Per Molander i denna essä, ett djärvt försök att visa på fascinerande analogier mellan det tidiga 1900-talets roman­experiment och den moderna fysiken.

Den centrala metaforen är vågen, och essän rör sig mellan Virginia Woolfs envetna strävan att återge en verklighet som rymmer hela människan och fysikernas arbete med att nå fram till en återgivning av verkligheten som respekterar den yttre världens komplexitet. I båda fallen blev resultatet paradoxalt nog en ökad förnimmelse av osäkerhet i en värld utan fotfäste.

Per Molander

Per Molander

Per Molander är en av Sveriges mest erfarna analytiker av frågor som rör politisk administration. Han var hjärnan bakom den nya svenska budgetprocessen och har sedan arbetat åt bl a Världsbanken och OECD. Han var huvudsekreterare i katastrofkommissionen om tsunamin 2005 och har tidigare också skrivit ett flertal böcker om politik och filosofi.

Läs mer

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.