Bokcirkelfrågor Kallt nog för snö

  • Boken är en roman om en mor och en dotter. Hur gör författaren i inledningen för att etablera relationen mellan modern och dotter? 
  • Hur utvecklas din bild av den relationen längs romanens gång?
  • Romanen utspelar sig helt och hållet under en resa till Japan. Vad spelar platsen för roll i berättelsen? 
  • Hur skildras naturen och landskapet i Japan i boken? På vilket sätt bidrar detta till berättelsens atmosfär och ton?
  • Hur används minnen och återblickar i boken för att skapa stämning och förmedla känslor? Och hur upplevde du som läsare dessa växlingar mellan romanens nu- och dåplan?
  • Det är en bok där mycket händer i undertexten. Frågor om familjens historia och deras relationer uttalas inte mellan mor och dotter utan hela tiden i berättarens inre. Varför tror du boken är skriven så?
  • Vid ett tillfälle i boken antyder författaren att man inte ska lita på några berättelser, och att det som tycks berättas kanske inte alls är det som hänt. Finns det alternativa läsningar av boken du kan göra utifrån det?
  • Vad är den symboliska betydelsen bakom bokens titel, ”Kallt nog för snö”? Hur relaterar det till händelserna och karaktärerna i berättelsen?

Häng med i vad som händer!

Vill du hänga med i vad som händer på Weyler förlag så skriv upp din e-postadress här.